ย้อนกลับ

คุณใช้สูตร : หน่วย-สิบ-8

เปรียบเทียบย้อนหลัง

ประจำงวด 2 ตัวล่าง ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
16 มิถุนายน 2567 ?? 0 9
1 มิถุนายน 2567 42 4 3
16 พฤษภาคม 2567 60 2 1
2 พฤษภาคม 2567 17 6 5
16 เมษายน 2567 79 7 6
1 เมษายน 2567 90 7 6
16 มีนาคม 2567 78 6 5
1 มีนาคม 2567 79 9 8
16 กุมภาพันธ์ 2567 43 1 2
1 กุมภาพันธ์ 2567 09 3 2
17 มกราคม 2567 61 7 6
30 ธันวาคม 2566 89 1 0
16 ธันวาคม 2566 85 6 5
1 ธันวาคม 2566 91 5 4
16 พฤศจิกายน 2566 14 1 0
1 พฤศจิกายน 2566 63 8 7
16 ตุลาคม 2566 44 8 7
1 ตุลาคม 2566 66 6 5
16 กันยายน 2566 46 6 5
1 กันยายน 2566 91 7 6
16 สิงหาคม 2566 67 8 7
31 กรกฎาคม 2566 11 2 1
16 กรกฎาคม 2566 62 3 2
1 กรกฎาคม 2566 16 1 0
 ระดับความแม่นยำ  30.43 %  21.74 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 52.17 % ถูก 12 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 28.57 % ถูก 12 จาก 42