ย้อนกลับ

คุณใช้สูตร : หน่วยสิบ-8

Free gift!! กับติดผม Lazada Fasion 1ชิ้น ครีมทาผื่น ผิวแพ้ง่าย ครีมบำรุงผิว Baby Everyday Facial Cream l Regagar
Free gift!! กับติดผม Lazada Fasion 1ชิ้น ครีมทาผื่น ผิวแพ้ง่าย ครีมบำรุงผิว Baby Everyday Facial Cream l Regagar

เปรียบเทียบย้อนหลัง

ประจำงวด 2 ตัวล่าง ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
2 พฤษภาคม 2567 ?? 9 0
16 เมษายน 2567 79 8 7
1 เมษายน 2567 90 9 0
16 มีนาคม 2567 78 9 0
1 มีนาคม 2567 79 6 7
16 กุมภาพันธ์ 2567 43 2 3
1 กุมภาพันธ์ 2567 09 8 9
17 มกราคม 2567 61 0 1
30 ธันวาคม 2566 89 0 1
16 ธันวาคม 2566 85 1 2
1 ธันวาคม 2566 91 3 4
16 พฤศจิกายน 2566 14 8 9
1 พฤศจิกายน 2566 63 6 7
16 ตุลาคม 2566 44 8 9
1 ตุลาคม 2566 66 6 7
16 กันยายน 2566 46 1 2
1 กันยายน 2566 91 8 9
16 สิงหาคม 2566 67 3 4
31 กรกฎาคม 2566 11 8 9
16 กรกฎาคม 2566 62 3 4
1 กรกฎาคม 2566 16 5 4
16 มิถุนายน 2566 30 2 3
1 มิถุนายน 2566 09 1 2
16 พฤษภาคม 2566 99 8 9
 ระดับความแม่นยำ  13.04 %  39.13 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 47.83 % ถูก 11 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 28.57 % ถูก 12 จาก 42