ใบหวยเลขล็อค 3

ย้อนกลับ

คุณใช้สูตร : สิบ-สิบ-6

เพอร์ไลท์ 100 ลิตร ยกกระสอบ Perlite 100L เซ็ตคู่ปูพื้นฐานภาษาอังกฤษ หนังสือฝึกออกเสียง + หนังสือฝึกแต่งประโยค
Vida GlutaMax 30 แคปซูล กลูต้าแมกซ์ กลูต้า Tool เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง แบตเตอรี่ 1 ก้อน เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สาย กล่องพลาสติก เครื่องฉีดน้ำไร้สาย เครื่องฉีดนําแรงดั

เปรียบเทียบย้อนหลัง

ประจำงวด 2 ตัวล่าง ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
16 ธันวาคม 2566 ?? 6 5
1 ธันวาคม 2566 91 6 5
16 พฤศจิกายน 2566 14 6 5
1 พฤศจิกายน 2566 63 6 5
16 ตุลาคม 2566 44 6 5
1 ตุลาคม 2566 66 6 5
16 กันยายน 2566 46 6 5
1 กันยายน 2566 91 6 5
16 สิงหาคม 2566 67 6 5
31 กรกฎาคม 2566 11 6 5
16 กรกฎาคม 2566 62 6 5
1 กรกฎาคม 2566 16 6 5
16 มิถุนายน 2566 30 6 5
1 มิถุนายน 2566 09 6 5
16 พฤษภาคม 2566 99 6 5
2 พฤษภาคม 2566 65 6 5
16 เมษายน 2566 71 6 5
1 เมษายน 2566 99 6 5
16 มีนาคม 2566 73 6 5
1 มีนาคม 2566 55 6 5
16 กุมภาพันธ์ 2566 80 6 5
1 กุมภาพันธ์ 2566 92 6 5
17 มกราคม 2566 47 6 5
30 ธันวาคม 2565 58 6 5
 ระดับความแม่นยำ  30.43 %  13.04 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 39.13 % ถูก 9 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 23.81 % ถูก 10 จาก 42