สายธาร สายสุพรรณ

ย้อนกลับ

คุณใช้สูตร : แสน+หมื่น+7

เปรียบเทียบย้อนหลัง

ประจำงวด 3 ตัวบน ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
16 มิถุนายน 2567 ??? 5 6
1 มิถุนายน 2567 593 9 0
16 พฤษภาคม 2567 690 4 5
2 พฤษภาคม 2567 116 0 1
16 เมษายน 2567 598 5 6
1 เมษายน 2567 481 5 6
16 มีนาคม 2567 626 4 5
1 มีนาคม 2567 603 0 1
16 กุมภาพันธ์ 2567 395 3 4
1 กุมภาพันธ์ 2567 063 8 9
17 มกราคม 2567 979 5 6
30 ธันวาคม 2566 544 5 6
16 ธันวาคม 2566 757 4 5
1 ธันวาคม 2566 097 7 8
16 พฤศจิกายน 2566 990 8 9
1 พฤศจิกายน 2566 951 9 0
16 ตุลาคม 2566 446 6 7
1 ตุลาคม 2566 202 2 3
16 กันยายน 2566 812 7 8
1 กันยายน 2566 478 8 9
16 สิงหาคม 2566 782 5 6
31 กรกฎาคม 2566 453 4 5
16 กรกฎาคม 2566 530 8 9
1 กรกฎาคม 2566 605 5 6
 ระดับความแม่นยำ  52.17 %  26.09 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 69.57 % ถูก 16 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 42.86 % ถูก 18 จาก 42