ย้อนกลับ

คุณใช้สูตร : หมื่น+แสน-2

เปรียบเทียบย้อนหลัง

ประจำงวด 3 ตัวบน ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
16 มิถุนายน 2567 ??? 6 7
1 มิถุนายน 2567 593 0 1
16 พฤษภาคม 2567 690 5 6
2 พฤษภาคม 2567 116 1 2
16 เมษายน 2567 598 6 7
1 เมษายน 2567 481 6 7
16 มีนาคม 2567 626 5 6
1 มีนาคม 2567 603 1 2
16 กุมภาพันธ์ 2567 395 4 5
1 กุมภาพันธ์ 2567 063 1 0
17 มกราคม 2567 979 6 7
30 ธันวาคม 2566 544 6 7
16 ธันวาคม 2566 757 5 6
1 ธันวาคม 2566 097 8 9
16 พฤศจิกายน 2566 990 9 0
1 พฤศจิกายน 2566 951 0 1
16 ตุลาคม 2566 446 7 8
1 ตุลาคม 2566 202 3 4
16 กันยายน 2566 812 8 9
1 กันยายน 2566 478 9 0
16 สิงหาคม 2566 782 6 7
31 กรกฎาคม 2566 453 5 6
16 กรกฎาคม 2566 530 9 0
1 กรกฎาคม 2566 605 6 7
 ระดับความแม่นยำ  26.09 %  43.48 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 65.22 % ถูก 15 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 38.10 % ถูก 16 จาก 42