ย้อนกลับ

1 มิถุนายน 2567

สูตร : แสน+แสน+2

66, 67, 68, 69, 60, 61, 77, 78, 79, 70, 71, 72, 62, 63, 73,
โคมไฟดวงดาว โคมไฟดาว ท้องฟ้าจำลอง โคมไฟโปรเจคเตอร์ Sky projector Beautilab A2P Retouch Brightening Concealer/Peach Dark Spot Corrector คอนซีลเลอร์ หรือ คอเรคเตอร์สีพีช ปกปิดใต้ตาคล้ำ
[ป้อกกี้1บาท/ซอง] pocky oreo beng beng สินค้าสำหรับไลฟ์สด เพื่อโปรโมชั่น50%CCB?ได้สินค้า 1 ชิ้น

เปรียบเทียบย้อนหลัง

ผลสลากงวดย้อนหลัง ออก
16 พฤษภาคม 2567
00, 01, 02, 04, 05, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 07, 90,60
2 พฤษภาคม 2567
00, 01, 02, 04, 05, 11, 12, 13, 14, 15, 16 07, 16,17
16 เมษายน 2567
88, 89 80, 81, 82, 83, 99, 90, 91, 92, 93, 94, 87, 97 98 98,79
1 เมษายน 2567
00, 01, 02, 04, 05, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 07, 08, 81,90
16 มีนาคม 2567
66, 67, 68, 69, 60, 61, 77, 78 79, 70, 71, 72, 62 63, 73, 26,78
1 มีนาคม 2567
00, 01, 02, 04, 05, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 10, 08, 03,79
16 กุมภาพันธ์ 2567
44, 45, 46, 47, 48, 49, 55, 56, 57, 58, 59 50, 53, 95,43
1 กุมภาพันธ์ 2567
44, 45, 46, 47, 48, 49, 55, 56, 57, 58, 59, 50, 40, 41, 54, 63,09
17 มกราคม 2567
44, 45, 46, 47, 48, 49, 55, 56, 57, 58, 59, 50, 40, 42, 52, 54, 53, 79,61
30 ธันวาคม 2566
88, 89 80, 81, 82, 83, 99, 90, 91, 92, 93, 94, 85, 95, 96, 44,89
16 ธันวาคม 2566
66, 67, 68, 69, 60, 61, 77, 78, 79, 70, 71, 72, 62, 63, 73, 57,85
1 ธันวาคม 2566
22, 23, 24, 25, 26, 27, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 20, 29, 30, 39, 97,91
16 พฤศจิกายน 2566
66, 67, 68, 69, 60, 61, 77, 78, 79, 70, 71, 72, 62, 63, 73, 74, 76, 90,14
1 พฤศจิกายน 2566
00, 01, 02, 04, 05, 11, 12, 13, 14, 15 16, 18, 06, 08, 51,63
16 ตุลาคม 2566
66, 67, 68, 69, 60, 61, 77, 78, 79, 70, 71, 72, 63, 74, 75, 46,44
1 ตุลาคม 2566
88, 89, 80, 81, 82, 83, 99, 90, 91, 92, 93, 94, 84, 86, 96, 98, 02,66
16 กันยายน 2566
00, 01, 02, 04, 05, 11, 12 13, 14, 15, 16, 09, 08, 12,46
1 กันยายน 2566
00, 01, 02, 04, 05, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 10, 08, 78,91
16 สิงหาคม 2566
66, 67 68, 69, 60, 61, 77, 78, 79, 70, 71, 72, 63, 65, 74, 76 82,67
31 กรกฎาคม 2566
44, 45, 46, 47, 48, 49, 55, 56, 57, 58, 59, 50, 43, 51, 54, 53,11
16 กรกฎาคม 2566
00, 01, 02, 04, 05, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 06, 07, 08, 30,62
1 กรกฎาคม 2566
66, 67, 68, 69, 60, 61 77, 78, 79, 70, 71, 72, 62, 63, 73, 05,16
16 มิถุนายน 2566
44, 45, 46, 47, 48, 49, 55, 56, 57, 58, 59, 50, 53, 72,30
1 มิถุนายน 2566
44, 45, 46, 47, 48, 49, 55, 56, 57, 58, 59, 50, 40, 41, 54, 72,09
 ความแม่นยำ 39.13 % ถูก 9 แถว จาก 23 แถว