ย้อนกลับ

คุณใช้สูตร : หน่วย-หน่วย+5

ย้อนหลัง

ประจำงวด 2 ตัวล่าง ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
13 มิถุนายน 2567 ?? 5 6
12 มิถุนายน 2567 49 5 6
11 มิถุนายน 2567 94 5 6
10 มิถุนายน 2567 90 5 6
9 มิถุนายน 2567 81 5 6
8 มิถุนายน 2567 15 5 6
7 มิถุนายน 2567 42 5 6
6 มิถุนายน 2567 04 5 6
5 มิถุนายน 2567 39 5 6
4 มิถุนายน 2567 15 5 6
3 มิถุนายน 2567 69 5 6
2 มิถุนายน 2567 94 5 6
1 มิถุนายน 2567 29 5 6
31 พฤษภาคม 2567 33 5 6
30 พฤษภาคม 2567 89 5 6
29 พฤษภาคม 2567 14 5 6
28 พฤษภาคม 2567 43 5 6
27 พฤษภาคม 2567 62 5 6
26 พฤษภาคม 2567 78 5 6
25 พฤษภาคม 2567 57 5 6
24 พฤษภาคม 2567 88 5 6
23 พฤษภาคม 2567 73 5 6
22 พฤษภาคม 2567 87 5 6
21 พฤษภาคม 2567 39 5 6
 ระดับความแม่นยำ  13.04 %  8.70 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 21.74 % ถูก 5 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 11.90 % ถูก 5 จาก 42