ย้อนกลับ

คุณใช้สูตร : สิบ+สิบ+7

ย้อนหลัง

ประจำงวด 2 ตัวล่าง ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
13 มิถุนายน 2567 ?? 5 6
12 มิถุนายน 2567 49 5 6
11 มิถุนายน 2567 94 5 6
10 มิถุนายน 2567 90 3 4
9 มิถุนายน 2567 81 9 0
8 มิถุนายน 2567 15 5 6
7 มิถุนายน 2567 42 7 8
6 มิถุนายน 2567 04 3 4
5 มิถุนายน 2567 39 9 0
4 มิถุนายน 2567 15 9 0
3 มิถุนายน 2567 69 5 6
2 มิถุนายน 2567 94 1 2
1 มิถุนายน 2567 29 3 4
31 พฤษภาคม 2567 33 3 4
30 พฤษภาคม 2567 89 9 0
29 พฤษภาคม 2567 14 5 6
28 พฤษภาคม 2567 43 9 0
27 พฤษภาคม 2567 62 1 2
26 พฤษภาคม 2567 78 7 8
25 พฤษภาคม 2567 57 3 4
24 พฤษภาคม 2567 88 1 2
23 พฤษภาคม 2567 73 3 4
22 พฤษภาคม 2567 87 3 4
21 พฤษภาคม 2567 39 1 2
 ระดับความแม่นยำ  26.09 %  17.39 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 39.13 % ถูก 9 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 23.81 % ถูก 10 จาก 42