ย้อนกลับ

คุณใช้สูตร : พัน+หน่วย-7

Kolbadent ยาสีฟันสมุนไพรสกัดบริสุทธิ์ คอลบาเด้นท์ 160 กรัม แพค 6 กล่อง สถานีเหยื่อปลวก/TERMITE HERO เหยื่อกำจัดปลวก/กับดักปลวก/ระบบเหยื่อล่อปลวก/ระบบกำจัดโคโลนี/ควบคุมแมลง
เพอร์ไลท์ 100 ลิตร ยกกระสอบ Perlite 100L แทคติวา โพรไบโอติก ไรส์อัพ 15 แคปซูล (Tactiva RiseUp Probiotic 15 capsule)

ย้อนหลัง

ประจำงวด 3 ตัวบน ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
10 ธันวาคม 2566 ??? 7 8
9 ธันวาคม 2566 057 4 5
8 ธันวาคม 2566 223 5 6
7 ธันวาคม 2566 627 4 5
6 ธันวาคม 2566 178 1 2
5 ธันวาคม 2566 521 4 5
4 ธันวาคม 2566 694 0 1
3 ธันวาคม 2566 716 5 6
2 ธันวาคม 2566 485 4 3
1 ธันวาคม 2566 301 6 7
30 พฤศจิกายน 2566 426 3 2
29 พฤศจิกายน 2566 141 3 2
28 พฤศจิกายน 2566 913 4 5
27 พฤศจิกายน 2566 757 3 2
26 พฤศจิกายน 2566 873 7 8
25 พฤศจิกายน 2566 816 5 4
24 พฤศจิกายน 2566 952 9 0
23 พฤศจิกายน 2566 999 3 2
22 พฤศจิกายน 2566 670 8 9
21 พฤศจิกายน 2566 948 3 4
20 พฤศจิกายน 2566 071 0 1
19 พฤศจิกายน 2566 429 2 3
18 พฤศจิกายน 2566 371 2 1
17 พฤศจิกายน 2566 110 6 7
 ระดับความแม่นยำ  26.09 %  34.78 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 52.17 % ถูก 12 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 33.33 % ถูก 14 จาก 42