ย้อนกลับ

คุณใช้สูตร : หมื่น+หน่วย+5

ย้อนหลัง

ประจำงวด 3 ตัวบน ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
13 มิถุนายน 2567 ??? 8 9
12 มิถุนายน 2567 255 5 6
11 มิถุนายน 2567 409 4 5
10 มิถุนายน 2567 465 3 4
9 มิถุนายน 2567 226 4 5
8 มิถุนายน 2567 333 6 7
7 มิถุนายน 2567 651 9 0
6 มิถุนายน 2567 688 0 1
5 มิถุนายน 2567 856 0 1
4 มิถุนายน 2567 127 2 3
3 มิถุนายน 2567 024 7 8
2 มิถุนายน 2567 070 8 9
1 มิถุนายน 2567 612 7 8
31 พฤษภาคม 2567 102 6 7
30 พฤษภาคม 2567 932 2 3
29 พฤษภาคม 2567 031 9 0
28 พฤษภาคม 2567 490 0 1
27 พฤษภาคม 2567 578 8 9
26 พฤษภาคม 2567 398 8 9
25 พฤษภาคม 2567 743 0 1
24 พฤษภาคม 2567 098 8 9
23 พฤษภาคม 2567 182 5 6
22 พฤษภาคม 2567 397 0 1
21 พฤษภาคม 2567 200 1 2
 ระดับความแม่นยำ  34.78 %  26.09 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 47.83 % ถูก 11 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 33.33 % ถูก 14 จาก 42