ย้อนกลับ

11 มิถุนายน 2566

สูตร : สิบ-สิบ+5

55, 56, 57, 58, 59, 50, 66, 67, 68, 69, 60, 61,
ลูกกอล์ฟมือสอง Mixed Brand Whtie/Color สภาพ70-80% สเปรย์ไล่หมา ไล่แมว ป้องกันสุนัข แมว ขับถ่าย D-DOG CLEAR ปลอดภัยต่อคนและสัตว์เลี้ยง ไล่หมา ไล่แมว

ย้อนหลัง

ผลสลากงวดย้อนหลัง ออก
11 มิถุนายน 2566
55, 56, 57, 58, 59, 50, 66, 67, 68, 69, 60, 61, ??,??
10 มิถุนายน 2566
55, 56, 57, 58, 59, 50, 66, 67, 68, 69, 60, 61, 53, 64, 36,02
9 มิถุนายน 2566
55, 56, 57, 58, 59, 50, 66, 67, 68, 69, 60, 61, 54, 62, 63 88,63
8 มิถุนายน 2566
55, 56, 57, 58, 59, 50, 66, 67, 68, 69, 60, 61, 52, 54, 53, 63, 65, 37,18
7 มิถุนายน 2566
55, 56 57 58, 59, 50, 66, 67, 68, 69, 60, 61, 51, 52, 54, 65 57,56
6 มิถุนายน 2566
55, 56, 57, 58, 59, 50, 66, 67, 68, 69, 60, 61, 51, 54, 63, 79,31
5 มิถุนายน 2566
55, 56, 57, 58, 59, 50 66, 67, 68, 69, 60, 61, 51, 53, 54, 62, 63, 81,05
4 มิถุนายน 2566
55 56, 57, 58, 59, 50, 66, 67, 68, 69, 60, 61, 08,55
3 มิถุนายน 2566
55, 56, 57, 58, 59, 50 66, 67, 68, 69, 60, 61, 53, 64, 70,05
2 มิถุนายน 2566
55, 56, 57, 58, 59, 50, 66, 67, 68, 69, 60, 61, 54, 62, 63 63,25
1 มิถุนายน 2566
55, 56, 57, 58, 59, 50, 66, 67, 68, 69, 60, 61, 52, 54, 53, 63, 65, 21,72
31 พฤษภาคม 2566
55, 56 57, 58, 59, 50, 66, 67, 68, 69, 60, 61 51, 52, 54, 65 61,56
30 พฤษภาคม 2566
55, 56 57, 58, 59, 50, 66, 67, 68, 69, 60, 61, 51, 54, 63, 65,37
29 พฤษภาคม 2566
55, 56, 57, 58, 59, 50, 66, 67 68, 69, 60, 61, 51, 53, 54, 62, 63, 67,38
28 พฤษภาคม 2566
55, 56, 57, 58 59 50, 66, 67, 68, 69, 60, 61, 59,85
27 พฤษภาคม 2566
55, 56, 57, 58, 59, 50, 66, 67, 68, 69, 60, 61, 53, 64, 37,44
26 พฤษภาคม 2566
55, 56, 57, 58, 59, 50, 66, 67, 68, 69, 60, 61, 54, 62, 63, 91,47
25 พฤษภาคม 2566
55, 56, 57, 58, 59, 50, 66, 67, 68, 69, 60, 61, 52, 54, 53, 63, 65, 19,32
24 พฤษภาคม 2566
55, 56, 57, 58, 59, 50, 66 67 68, 69, 60, 61, 51, 52, 54, 65, 66,76
23 พฤษภาคม 2566
55, 56, 57, 58, 59, 50, 66 67, 68, 69, 60, 61, 51, 54, 63, 72,66
22 พฤษภาคม 2566
55, 56, 57, 58, 59, 50, 66, 67, 68, 69, 60, 61 51, 53, 54 62, 63, 54,61
21 พฤษภาคม 2566
55, 56, 57, 58, 59, 50, 66, 67, 68, 69, 60, 61, 97,64
20 พฤษภาคม 2566
55, 56, 57, 58, 59, 50, 66, 67, 68, 69, 60, 61, 53, 64, 52,77
19 พฤษภาคม 2566
55, 56, 57, 58, 59, 50 66, 67, 68, 69, 60, 61, 54, 62, 63, 17,50
 ความแม่นยำ 60.87 % ถูก 14 แถว จาก 23 แถว