หวยลาวบน สูตร 3

ย้อนกลับ

คุณใช้สูตร : สิบ+สิบ+2

เปรียบเทียบย้อนหลัง

ประจำงวด 2 ตัวล่าง ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
14 มิถุนายน 2567 ?? 0 1
12 มิถุนายน 2567 48 6 7
10 มิถุนายน 2567 72 4 5
7 มิถุนายน 2567 17 4 5
5 มิถุนายน 2567 14 4 5
31 พฤษภาคม 2567 13 2 3
29 พฤษภาคม 2567 54 0 1
27 พฤษภาคม 2567 98 0 1
24 พฤษภาคม 2567 90 8 9
22 พฤษภาคม 2567 37 2 3
20 พฤษภาคม 2567 01 8 9
17 พฤษภาคม 2567 87 0 1
15 พฤษภาคม 2567 99 8 9
13 พฤษภาคม 2567 35 4 5
10 พฤษภาคม 2567 11 4 5
8 พฤษภาคม 2567 66 4 5
6 พฤษภาคม 2567 12 6 7
3 พฤษภาคม 2567 79 0 1
29 เมษายน 2567 43 8 9
26 เมษายน 2567 87 6 7
24 เมษายน 2567 25 0 1
22 เมษายน 2567 94 0 1
12 เมษายน 2567 42 0 1
10 เมษายน 2567 43 0 1
 ระดับความแม่นยำ  4.35 %  26.09 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 30.43 % ถูก 7 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 16.67 % ถูก 7 จาก 42