ย้อนกลับ

คุณใช้สูตร : -สิบ-3

เปรียบเทียบย้อนหลัง

ประจำงวด 2 ตัวล่าง ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
14 มิถุนายน 2567 ?? 7 6
12 มิถุนายน 2567 48 0 9
10 มิถุนายน 2567 72 4 3
7 มิถุนายน 2567 17 4 3
5 มิถุนายน 2567 14 4 3
31 พฤษภาคม 2567 13 8 7
29 พฤษภาคม 2567 54 2 1
27 พฤษภาคม 2567 98 2 1
24 พฤษภาคม 2567 90 6 5
22 พฤษภาคม 2567 37 3 2
20 พฤษภาคม 2567 01 1 0
17 พฤษภาคม 2567 87 2 1
15 พฤษภาคม 2567 99 6 5
13 พฤษภาคม 2567 35 4 3
10 พฤษภาคม 2567 11 9 8
8 พฤษภาคม 2567 66 4 3
6 พฤษภาคม 2567 12 0 9
3 พฤษภาคม 2567 79 7 6
29 เมษายน 2567 43 1 0
26 เมษายน 2567 87 5 4
24 เมษายน 2567 25 2 1
22 เมษายน 2567 94 7 6
12 เมษายน 2567 42 7 6
10 เมษายน 2567 43 2 1
 ระดับความแม่นยำ  21.74 %  8.70 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 26.09 % ถูก 6 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 16.67 % ถูก 7 จาก 42