ย้อนกลับ

คุณใช้สูตร : พัน-สิบ-5

ย้อนหลัง

ประจำงวด 3 ตัวบน ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
14 มิถุนายน 2567 ??? 9 8
12 มิถุนายน 2567 883 2 3
10 มิถุนายน 2567 206 7 6
7 มิถุนายน 2567 732 3 2
5 มิถุนายน 2567 493 3 2
31 พฤษภาคม 2567 399 1 0
29 พฤษภาคม 2567 419 1 0
27 พฤษภาคม 2567 853 1 0
24 พฤษภาคม 2567 057 3 2
22 พฤษภาคม 2567 710 9 8
20 พฤษภาคม 2567 147 2 3
17 พฤษภาคม 2567 717 4 5
15 พฤษภาคม 2567 902 1 0
13 พฤษภาคม 2567 598 9 8
10 พฤษภาคม 2567 155 0 1
8 พฤษภาคม 2567 619 0 9
6 พฤษภาคม 2567 269 7 6
3 พฤษภาคม 2567 999 6 5
29 เมษายน 2567 351 1 2
26 เมษายน 2567 721 8 7
24 เมษายน 2567 552 5 4
22 เมษายน 2567 490 8 7
12 เมษายน 2567 271 9 8
10 เมษายน 2567 389 0 1
 ระดับความแม่นยำ  26.09 %  39.13 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 56.52 % ถูก 13 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 35.71 % ถูก 15 จาก 42