ย้อนกลับ

คุณใช้สูตร : พัน+ร้อย+6

แผงโซล่าเซลล์ 370 วัตต์ W วัตต์ละ 7 บาท แผงใหม่ ไม่มีตำหนิ Teir1 แผงได้รับรางวัลชนะเลิศ มีใบรับประกัน รับประกัน 25ปี  Solar panel อันดับ1 ของยุโรป KIKI&CO Deep Mermaid 36MM เครื่องหนีบผมเมอร์เมดลอนลึก แกน 36 มม มีมอก. ประกัน 1ปี เครื่องม้วนผม ลอนมาม่า ลอนเกาหลี
KIKI&CO Deep Mermaid 36MM เครื่องหนีบผมเมอร์เมดลอนลึก แกน 36 มม มีมอก. ประกัน 1ปี เครื่องม้วนผม ลอนมาม่า ลอนเกาหลี แผงโซล่าเซลล์ 370 วัตต์ W วัตต์ละ 7 บาท แผงใหม่ ไม่มีตำหนิ Teir1 แผงได้รับรางวัลชนะเลิศ มีใบรับประกัน รับประกัน 25ปี  Solar panel อันดับ1 ของยุโรป

ย้อนหลัง

ประจำงวด 3 ตัวบน ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
24 เมษายน 2567 ??? 9 0
22 เมษายน 2567 490 2 3
12 เมษายน 2567 271 3 4
10 เมษายน 2567 389 0 1
8 เมษายน 2567 545 0 1
5 เมษายน 2567 804 6 7
3 เมษายน 2567 959 2 3
1 เมษายน 2567 596 2 3
29 มีนาคม 2567 420 5 6
27 มีนาคม 2567 911 6 7
22 มีนาคม 2567 258 0 1
20 มีนาคม 2567 706 7 8
15 มีนาคม 2567 302 5 6
13 มีนาคม 2567 857 8 9
8 มีนาคม 2567 856 6 7
6 มีนาคม 2567 478 0 1
4 มีนาคม 2567 915 9 0
1 มีนาคม 2567 727 3 4
28 กุมภาพันธ์ 2567 118 9 0
26 กุมภาพันธ์ 2567 596 6 7
23 กุมภาพันธ์ 2567 772 7 8
21 กุมภาพันธ์ 2567 890 4 5
19 กุมภาพันธ์ 2567 938 8 9
16 กุมภาพันธ์ 2567 390 5 6
 ระดับความแม่นยำ  30.43 %  4.35 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 30.43 % ถูก 7 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 19.05 % ถูก 8 จาก 42