ย้อนกลับ

คุณใช้สูตร : สิบ+หน่วย+2

ย้อนหลัง

ประจำงวด 3 ตัวบน ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
14 มิถุนายน 2567 ??? 3 4
12 มิถุนายน 2567 883 8 9
10 มิถุนายน 2567 206 7 8
7 มิถุนายน 2567 732 4 5
5 มิถุนายน 2567 493 0 1
31 พฤษภาคม 2567 399 2 3
29 พฤษภาคม 2567 419 0 1
27 พฤษภาคม 2567 853 4 5
24 พฤษภาคม 2567 057 3 4
22 พฤษภาคม 2567 710 3 4
20 พฤษภาคม 2567 147 0 1
17 พฤษภาคม 2567 717 4 5
15 พฤษภาคม 2567 902 9 0
13 พฤษภาคม 2567 598 2 3
10 พฤษภาคม 2567 155 2 3
8 พฤษภาคม 2567 619 7 8
6 พฤษภาคม 2567 269 0 1
3 พฤษภาคม 2567 999 8 9
29 เมษายน 2567 351 5 6
26 เมษายน 2567 721 9 0
24 เมษายน 2567 552 1 2
22 เมษายน 2567 490 0 1
12 เมษายน 2567 271 9 0
10 เมษายน 2567 389 1 2
 ระดับความแม่นยำ  17.39 %  30.43 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 43.48 % ถูก 10 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 26.19 % ถูก 11 จาก 42