ย้อนกลับ

คุณใช้สูตร : พัน+ร้อย-4

ย้อนหลัง

ประจำงวด 3 ตัวบน ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
14 มิถุนายน 2567 ??? 8 9
12 มิถุนายน 2567 883 5 6
10 มิถุนายน 2567 206 4 5
7 มิถุนายน 2567 732 1 2
5 มิถุนายน 2567 493 0 1
31 พฤษภาคม 2567 399 5 6
29 พฤษภาคม 2567 419 3 4
27 พฤษภาคม 2567 853 5 6
24 พฤษภาคม 2567 057 6 7
22 พฤษภาคม 2567 710 3 2
20 พฤษภาคม 2567 147 1 2
17 พฤษภาคม 2567 717 4 5
15 พฤษภาคม 2567 902 4 5
13 พฤษภาคม 2567 598 2 1
10 พฤษภาคม 2567 155 8 9
8 พฤษภาคม 2567 619 1 0
6 พฤษภาคม 2567 269 2 3
3 พฤษภาคม 2567 999 3 4
29 เมษายน 2567 351 1 2
26 เมษายน 2567 721 3 4
24 เมษายน 2567 552 9 0
22 เมษายน 2567 490 2 3
12 เมษายน 2567 271 3 4
10 เมษายน 2567 389 0 1
 ระดับความแม่นยำ  21.74 %  13.04 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 34.78 % ถูก 8 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 19.05 % ถูก 8 จาก 42