ย้อนกลับ

12 มิถุนายน 2566

สูตร : แสน-แสน+5

40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59,
Blendy stick Caf? au Lait กาแฟเบลนดี้สติ๊ก คาเฟ โอเล 12 กรัม x 8 ซอง ??สินค้าพร้อมส่ง?? BET HAND CLEAN  SPRAY ALCOHOL 75% 30 ML (สเปร์ย แอลกอฮอล์ 75%) แบบน้ำ มี อย. ฆ่าเชื้อโรคได้ 99.9% แอลกอฮอล์ชนิดเติม แอลกอฮอล์ขวดสเปร์ย

เปรียบเทียบย้อนหลัง

ผลสลากงวดย้อนหลัง ออก
12 มิถุนายน 2566
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, ??,??
9 มิถุนายน 2566
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 57, 58, 59, 69,65
7 มิถุนายน 2566
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 18,03
5 มิถุนายน 2566
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 95,68
2 มิถุนายน 2566
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 52, 53, 54, 55, 56 57, 58, 59, 56,15
31 พฤษภาคม 2566
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 22,79
29 พฤษภาคม 2566
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 54, 55, 56, 57, 58, 59, 35,68
26 พฤษภาคม 2566
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 67,46
24 พฤษภาคม 2566
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 72,25
22 พฤษภาคม 2566
40, 41, 42, 43, 44, 45 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 55, 56, 57, 58, 59, 87,54
19 พฤษภาคม 2566
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 59, 73,85
17 พฤษภาคม 2566
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 46,98
15 พฤษภาคม 2566
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 49,86
12 พฤษภาคม 2566
40 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 77,40
10 พฤษภาคม 2566
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 59, 21,85
8 พฤษภาคม 2566
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 11,38
5 พฤษภาคม 2566
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 22,63
1 พฤษภาคม 2566
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 63,52
28 เมษายน 2566
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 54, 55, 56, 57, 58, 59, 53,80
26 เมษายน 2566
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 17,37
24 เมษายน 2566
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 10,06
21 เมษายน 2566
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 28,70
14 เมษายน 2566
40, 41 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 41,50
12 เมษายน 2566
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 56, 57, 58, 59, 97,55
 ความแม่นยำ 69.57 % ถูก 16 แถว จาก 23 แถว