ย้อนกลับ

คุณใช้สูตร : หน่วย-หน่วย+5

ย้อนหลัง

ประจำงวด 2 ตัวล่าง ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
15 มิถุนายน 2567 ?? 5 6
12 มิถุนายน 2567 30 5 6
9 มิถุนายน 2567 32 5 6
8 มิถุนายน 2567 38 5 6
5 มิถุนายน 2567 61 5 6
2 มิถุนายน 2567 92 5 6
1 มิถุนายน 2567 06 5 6
29 พฤษภาคม 2567 00 5 6
26 พฤษภาคม 2567 72 5 6
25 พฤษภาคม 2567 85 5 6
22 พฤษภาคม 2567 81 5 6
19 พฤษภาคม 2567 73 5 6
18 พฤษภาคม 2567 32 5 6
15 พฤษภาคม 2567 35 5 6
12 พฤษภาคม 2567 05 5 6
11 พฤษภาคม 2567 35 5 6
8 พฤษภาคม 2567 93 5 6
5 พฤษภาคม 2567 90 5 6
4 พฤษภาคม 2567 23 5 6
1 พฤษภาคม 2567 43 5 6
28 เมษายน 2567 49 5 6
27 เมษายน 2567 48 5 6
24 เมษายน 2567 87 5 6
21 เมษายน 2567 51 5 6
 ระดับความแม่นยำ  21.74 %  8.70 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 30.43 % ถูก 7 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 16.67 % ถูก 7 จาก 42