ย้อนกลับ

คุณใช้สูตร : สิบ-สิบ-6

ย้อนหลัง

ประจำงวด 2 ตัวล่าง ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
15 มิถุนายน 2567 ?? 6 5
12 มิถุนายน 2567 30 6 5
9 มิถุนายน 2567 32 6 5
8 มิถุนายน 2567 38 6 5
5 มิถุนายน 2567 61 6 5
2 มิถุนายน 2567 92 6 5
1 มิถุนายน 2567 06 6 5
29 พฤษภาคม 2567 00 6 5
26 พฤษภาคม 2567 72 6 5
25 พฤษภาคม 2567 85 6 5
22 พฤษภาคม 2567 81 6 5
19 พฤษภาคม 2567 73 6 5
18 พฤษภาคม 2567 32 6 5
15 พฤษภาคม 2567 35 6 5
12 พฤษภาคม 2567 05 6 5
11 พฤษภาคม 2567 35 6 5
8 พฤษภาคม 2567 93 6 5
5 พฤษภาคม 2567 90 6 5
4 พฤษภาคม 2567 23 6 5
1 พฤษภาคม 2567 43 6 5
28 เมษายน 2567 49 6 5
27 เมษายน 2567 48 6 5
24 เมษายน 2567 87 6 5
21 เมษายน 2567 51 6 5
 ระดับความแม่นยำ  8.70 %  21.74 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 30.43 % ถูก 7 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 16.67 % ถูก 7 จาก 42