ย้อนกลับ

คุณใช้สูตร : สิบ-สิบ-6

CAY??เต้าหู้เส้นเผ็ด ล่าเถียว ม่าล่าเส้นเผ็ด เต้าหู้เส้นเผ็ด  รสเผ็ดอร่อย (เลขหน้าซองเป็นวันผลิตเก็บได้5เดือน) 20g [SIKI] PENIKA BIG 60 Tablets - อาหารเสริมเพิ่มน้ำอสุจิ และความเต่งสำหรับคุณผู้ชาย

ย้อนหลัง

ประจำงวด 2 ตัวล่าง ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
10 มิถุนายน 2566 ?? 6 5
7 มิถุนายน 2566 89 6 5
4 มิถุนายน 2566 77 6 5
3 มิถุนายน 2566 92 6 5
31 พฤษภาคม 2566 65 6 5
28 พฤษภาคม 2566 21 6 5
27 พฤษภาคม 2566 51 6 5
24 พฤษภาคม 2566 98 6 5
21 พฤษภาคม 2566 62 6 5
20 พฤษภาคม 2566 66 6 5
17 พฤษภาคม 2566 71 6 5
14 พฤษภาคม 2566 84 6 5
13 พฤษภาคม 2566 01 6 5
7 พฤษภาคม 2566 27 6 5
6 พฤษภาคม 2566 25 6 5
3 พฤษภาคม 2566 92 6 5
30 เมษายน 2566 59 6 5
29 เมษายน 2566 69 6 5
26 เมษายน 2566 55 6 5
23 เมษายน 2566 23 6 5
22 เมษายน 2566 16 6 5
19 เมษายน 2566 00 6 5
16 เมษายน 2566 88 6 5
15 เมษายน 2566 17 6 5
 ระดับความแม่นยำ  21.74 %  21.74 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 39.13 % ถูก 9 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 23.81 % ถูก 10 จาก 42