ทำนายเลขเด็ด จีนรอบบ่าย
รอผลทำนายรอบถัดไป
เวลาออก 13:40 น.
เปรียบเทียบย้อนหลัง จีนรอบบ่าย
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เลขเด็ด
24 กุมภาพันธ์ 2566 745 45 85 5 6
23 กุมภาพันธ์ 2566 430 30 82 9 0
22 กุมภาพันธ์ 2566 012 12 48 1 2
21 กุมภาพันธ์ 2566 860 60 47 5 6
20 กุมภาพันธ์ 2566 413 13 36 2 3
17 กุมภาพันธ์ 2566 577 77 63 1 2
16 กุมภาพันธ์ 2566 740 40 98 7 8
15 กุมภาพันธ์ 2566 438 38 56 4 5
14 กุมภาพันธ์ 2566 494 94 67 8 9
13 กุมภาพันธ์ 2566 361 61 76 4 5
10 กุมภาพันธ์ 2566 685 85 42 0 1
9 กุมภาพันธ์ 2566 827 27 81 1 2
8 กุมภาพันธ์ 2566 346 46 42 7 8
7 กุมภาพันธ์ 2566 688 88 32 2 3
6 กุมภาพันธ์ 2566 256 56 74 4 5
3 กุมภาพันธ์ 2566 430 30 90 1 2
2 กุมภาพันธ์ 2566 120 20 99 2 3
1 กุมภาพันธ์ 2566 819 19 93 4 5
31 มกราคม 2566 126 26 50 4 5
30 มกราคม 2566 776 76 14 0 1