ผลทำนาย ฮั่งเส็งรอบบ่าย งวดถัดไป
และ
สูตรฮั่งเส็งรอบบ่าย

004

ร้อย=0,สิบ=0,หน่วย=4
คุณใช้สูตร :
ฮั่งเส็งรอบบ่าย ออกหลังเวลา 14:55 น.
เปรียบเทียบย้อนหลัง
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เลขเด็ด เลขเด็ด
24 กุมภาพันธ์ 2566 004 04 31 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
23 กุมภาพันธ์ 2566 135 35 49 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
22 กุมภาพันธ์ 2566 384 84 65 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
21 กุมภาพันธ์ 2566 949 49 47 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
20 กุมภาพันธ์ 2566 696 96 15 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
17 กุมภาพันธ์ 2566 981 81 86 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
16 กุมภาพันธ์ 2566 767 67 50 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
15 กุมภาพันธ์ 2566 217 17 59 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
14 กุมภาพันธ์ 2566 376 76 66 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
13 กุมภาพันธ์ 2566 442 42 00 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
10 กุมภาพันธ์ 2566 042 42 94 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
9 กุมภาพันธ์ 2566 436 36 84 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
8 กุมภาพันธ์ 2566 352 52 18 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
7 กุมภาพันธ์ 2566 870 70 54 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
6 กุมภาพันธ์ 2566 216 16 31 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
3 กุมภาพันธ์ 2566 047 47 89 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
2 กุมภาพันธ์ 2566 836 36 82 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
1 กุมภาพันธ์ 2566 218 18 85 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
31 มกราคม 2566 233 33 40 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
30 มกราคม 2566 973 73 17 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
27 มกราคม 2566 890 90 12 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
26 มกราคม 2566 678 78 13 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
25 มกราคม 2566 xxx xx xx ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
24 มกราคม 2566 xxx xx xx ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
23 มกราคม 2566 xxx xx xx ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
20 มกราคม 2566 465 65 67 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
19 มกราคม 2566 098 98 02 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
18 มกราคม 2566 800 00 36 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
17 มกราคม 2566 764 64 08 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
16 มกราคม 2566 672 72 06 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
13 มกราคม 2566 866 66 56 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
ระดับความแม่นยำ 0% 0%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 0% ถูก 0 จาก 31
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 0% ถูก 0 จาก 62
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้(%)
สูตร ถูก/จาก 23 ถูก/จาก 46  
หน่วย-ร้อย+9 26 32 ดูสูตรนี้
หน่วย-ร้อย-4 25 32 ดูสูตรนี้
หน่วย+หน่วย-8 25 32 ดูสูตรนี้
ร้อย-หน่วย+3 25 32 ดูสูตรนี้
สิบ-หน่วย+ 24 32 ดูสูตรนี้
ร้อย-หน่วย+4 24 32 ดูสูตรนี้
สิบ-หน่วย-9 24 32 ดูสูตรนี้
สิบ-หน่วย- 24 32 ดูสูตรนี้
ร้อย-หน่วย-9 24 31 ดูสูตรนี้
หน่วย-ร้อย+8 24 31 ดูสูตรนี้