ผลทำนาย หุ้นไต้หวัน งวดถัดไป
และ
สูตรหุ้นไต้หวัน

379

ร้อย=3,สิบ=7,หน่วย=9
คุณใช้สูตร :
หุ้นไต้หวัน ออกหลังเวลา 12:10 น.
??POW พาว น้ำดื่มตอนเช้าตื่นนอน และดื่มน้ำตาม บำรุงร่างกาย ?? หนังสือฝึกออกเสียง ภาษาอังกฤษ ตามหลักสากล IPA
aminoVITAL Amino Acid Gel Shot Energy gel 45g. Pack 6x2 [เด็กแรกเกิด] Kindee คินดี้ แผ่นติดกันยุงพร้อมใช้ กลิ่นตะไคร้หอม ลาย คินดี้ สำหรับเด็กแรกเกิดขึ้นไป (1 กล่อง 4X10 ดวง)
เปรียบเทียบย้อนหลัง
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เลขเด็ด เลขเด็ด
24 กุมภาพันธ์ 2566 379 79 62 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
23 กุมภาพันธ์ 2566 541 41 64 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
22 กุมภาพันธ์ 2566 877 77 23 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
21 กุมภาพันธ์ 2566 300 00 77 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
20 กุมภาพันธ์ 2566 123 23 53 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
17 กุมภาพันธ์ 2566 970 70 80 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
16 กุมภาพันธ์ 2566 050 50 61 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
15 กุมภาพันธ์ 2566 289 89 59 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
14 กุมภาพันธ์ 2566 448 48 20 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
13 กุมภาพันธ์ 2566 428 28 37 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
10 กุมภาพันธ์ 2566 665 65 06 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
9 กุมภาพันธ์ 2566 871 71 46 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
8 กุมภาพันธ์ 2566 817 17 26 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
7 กุมภาพันธ์ 2566 091 91 09 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
6 กุมภาพันธ์ 2566 282 82 84 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
3 กุมภาพันธ์ 2566 266 66 50 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
2 กุมภาพันธ์ 2566 516 16 03 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
1 กุมภาพันธ์ 2566 013 13 93 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
31 มกราคม 2566 520 20 62 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
30 มกราคม 2566 382 82 89 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
27 มกราคม 2566 xxx xx xx ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
26 มกราคม 2566 xxx xx xx ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
25 มกราคม 2566 xxx xx xx ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
24 มกราคม 2566 xxx xx xx ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
23 มกราคม 2566 xxx xx xx ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
20 มกราคม 2566 xxx xx xx ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
19 มกราคม 2566 xxx xx xx ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
18 มกราคม 2566 xxx xx xx ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
17 มกราคม 2566 293 93 92 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
16 มกราคม 2566 701 01 88 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
13 มกราคม 2566 413 13 49 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
ระดับความแม่นยำ 0% 0%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 0% ถูก 0 จาก 31
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 0% ถูก 0 จาก 62
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้(%)
สูตร ถูก/จาก 23 ถูก/จาก 46  
+สิบ-3 21 31 ดูสูตรนี้
-สิบ+2 21 31 ดูสูตรนี้
สิบ-+3 21 31 ดูสูตรนี้
สิบ+-3 21 31 ดูสูตรนี้
สิบ+-2 21 28 ดูสูตรนี้
+สิบ-2 21 28 ดูสูตรนี้
-สิบ+1 21 28 ดูสูตรนี้
+หน่วย-3 19 28 ดูสูตรนี้
-หน่วย+2 19 28 ดูสูตรนี้
หน่วย+-3 19 28 ดูสูตรนี้