ผลทำนาย หุ้นอังกฤษ งวดถัดไป
และ
สูตรหุ้นอังกฤษ

866

ร้อย=8,สิบ=6,หน่วย=6
คุณใช้สูตร :
หุ้นอังกฤษ ออกหลังเวลา 22:20 น.
SUNNYBEST ผู้หญิงจริงหนังผ้าเย็บลายสก๊อตกระเป๋าสตางค์สตรีแบบยาวหัวเข็มขัดกระเป๋าสตางค์หญิงคลัทช์ DL06 พัดลมมือถือ พัดลมติดมือถือ พัดลมระบายร้อน จอยเกมมือถือ ตัวทำความเย็น เสียงเงียบ เย็นเร็ว พัดลมโทรศัพท์ พัดลมระบายร้อนมือถือ
เปรียบเทียบย้อนหลัง
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เลขเด็ด เลขเด็ด
24 กุมภาพันธ์ 2566 866 66 06 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
23 กุมภาพันธ์ 2566 772 72 91 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
22 กุมภาพันธ์ 2566 063 63 12 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
21 กุมภาพันธ์ 2566 775 75 56 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
20 กุมภาพันธ์ 2566 431 31 95 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
17 กุมภาพันธ์ 2566 436 36 17 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
16 กุมภาพันธ์ 2566 253 53 70 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
15 กุมภาพันธ์ 2566 783 83 98 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
14 กุมภาพันธ์ 2566 385 85 25 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
13 กุมภาพันธ์ 2566 760 60 15 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
10 กุมภาพันธ์ 2566 245 45 70 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
9 กุมภาพันธ์ 2566 115 15 98 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
8 กุมภาพันธ์ 2566 517 17 46 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
7 กุมภาพันธ์ 2566 471 71 00 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
6 กุมภาพันธ์ 2566 671 71 09 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
3 กุมภาพันธ์ 2566 180 80 64 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
2 กุมภาพันธ์ 2566 016 16 05 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
1 กุมภาพันธ์ 2566 111 11 59 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
31 มกราคม 2566 170 70 17 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
30 มกราคม 2566 487 87 72 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
27 มกราคม 2566 515 15 04 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
26 มกราคม 2566 111 11 24 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
25 มกราคม 2566 487 87 49 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
24 มกราคม 2566 736 36 31 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
23 มกราคม 2566 467 67 08 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
20 มกราคม 2566 059 59 30 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
19 มกราคม 2566 729 29 41 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
18 มกราคม 2566 070 70 33 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
17 มกราคม 2566 103 03 04 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
16 มกราคม 2566 007 07 00 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
13 มกราคม 2566 407 07 03 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
ระดับความแม่นยำ 0% 0%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 0% ถูก 0 จาก 31
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 0% ถูก 0 จาก 62
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้(%)
สูตร ถูก/จาก 23 ถูก/จาก 46  
ร้อย+ร้อย-2 24 37 ดูสูตรนี้
หน่วย-หน่วย-1 26 35 ดูสูตรนี้
สิบ-สิบ-1 26 35 ดูสูตรนี้
สิบ-สิบ- 26 35 ดูสูตรนี้
+-1 26 35 ดูสูตรนี้
หน่วย-หน่วย+ 26 35 ดูสูตรนี้
สิบ-สิบ+ 26 35 ดูสูตรนี้
หน่วย-หน่วย- 26 35 ดูสูตรนี้
ร้อย-ร้อย+ 26 35 ดูสูตรนี้
ร้อย-ร้อย- 26 35 ดูสูตรนี้