ผลทำนาย หุ้นเกาหลี งวดถัดไป
และ
สูตรหุ้นเกาหลี

087

ร้อย=0,สิบ=8,หน่วย=7
คุณใช้สูตร :
หุ้นเกาหลี ออกหลังเวลา 12:40 น.
ของแท้ น้ำพลูคาว  POW พาวเครื่องดื่มสมุนไพรพลูคาวและสมุนไพรรวม 11 ชนิด ของแท้ ส่งฟรี ซื้อ 3 แถม 3 [เด็กแรกเกิด] Kindee คินดี้ แผ่นติดกันยุงพร้อมใช้ กลิ่นตะไคร้หอม ลาย คินดี้ สำหรับเด็กแรกเกิดขึ้นไป (1 กล่อง 4X10 ดวง)
ของแท้ส่งฟรี พาวโฉมใหม่ พลูคาว สมุนไพร พาว POW น้ำพลูคาวผสมสมุนไพร 11 ชนิด ของแท้ส่งฟรี ซื้อ 1 แถม 1 ขนาด 750 ml. (ขายส่ง!! ยกกล่อง 12 ชิ้น) 3D Grinder BROS 12 Pcs/box 60MM Premium 3 Parts Plastic Herb เครื่องบดสมุนไพร ที่บดสมุนไพร
เปรียบเทียบย้อนหลัง
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เลขเด็ด เลขเด็ด
24 กุมภาพันธ์ 2566 087 87 57 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
23 กุมภาพันธ์ 2566 344 44 74 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
22 กุมภาพันธ์ 2566 770 70 23 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
21 กุมภาพันธ์ 2566 493 93 48 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
20 กุมภาพันธ์ 2566 345 45 97 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
17 กุมภาพันธ์ 2566 048 48 83 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
16 กุมภาพันธ์ 2566 231 31 78 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
15 กุมภาพันธ์ 2566 553 53 42 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
14 กุมภาพันธ์ 2566 995 95 06 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
13 กุมภาพันธ์ 2566 789 89 61 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
10 กุมภาพันธ์ 2566 150 50 80 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
9 กุมภาพันธ์ 2566 930 30 54 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
8 กุมภาพันธ์ 2566 576 76 25 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
7 กุมภาพันธ์ 2566 351 51 96 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
6 กุมภาพันธ์ 2566 455 55 89 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
3 กุมภาพันธ์ 2566 744 44 66 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
2 กุมภาพันธ์ 2566 078 78 23 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
1 กุมภาพันธ์ 2566 955 55 34 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
31 มกราคม 2566 621 21 72 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
30 มกราคม 2566 693 93 30 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
27 มกราคม 2566 923 23 97 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
26 มกราคม 2566 026 26 56 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
25 มกราคม 2566 070 70 61 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
24 มกราคม 2566 xxx xx xx ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
23 มกราคม 2566 xxx xx xx ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
20 มกราคม 2566 609 09 07 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
19 มกราคม 2566 102 02 21 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
18 มกราคม 2566 181 81 58 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
17 มกราคม 2566 839 39 63 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
16 มกราคม 2566 302 02 08 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
13 มกราคม 2566 194 94 42 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
ระดับความแม่นยำ 0% 0%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 0% ถูก 0 จาก 31
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 0% ถูก 0 จาก 62
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้(%)
สูตร ถูก/จาก 23 ถูก/จาก 46  
หน่วย-สิบ+4 24 32 ดูสูตรนี้
สิบ-หน่วย-5 24 32 ดูสูตรนี้
สิบ-หน่วย-6 25 31 ดูสูตรนี้
หน่วย-สิบ+5 25 31 ดูสูตรนี้
ร้อย-สิบ+5 24 30 ดูสูตรนี้
สิบ-ร้อย-6 24 30 ดูสูตรนี้
หน่วย+หน่วย- 24 30 ดูสูตรนี้
หน่วย+หน่วย+ 24 30 ดูสูตรนี้
+สิบ-8 24 30 ดูสูตรนี้
หน่วย+สิบ+ 23 30 ดูสูตรนี้