ผลทำนาย นิเคอิรอบบ่าย งวดถัดไป
และ
สูตรนิเคอิรอบบ่าย

348

ร้อย=3,สิบ=4,หน่วย=8
คุณใช้สูตร :
นิเคอิรอบบ่าย ออกหลังเวลา 12:55 น.
5A สายชาตแบตเร็ว สายชาร์จ สายชาร์จเร็ว Triple 3 IN 1 ไอโฟน TPYE-C micro usb 1.2เมตร/1.8เมตร สายชาร์ทไอโฟน สายชาร์จtype c สายชาร์จ micro usb สายชาร์จ3หัว ไคโตซานพืช  เสริมสร้างจุลินทรีย์รากพืช พืชแข็งแรง โตเร็ว ขนาด 1,000 ซีซี (1ลิตร) จำนวน 1 ขวด
เปรียบเทียบย้อนหลัง
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เลขเด็ด เลขเด็ด
24 กุมภาพันธ์ 2566 348 48 16 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
23 กุมภาพันธ์ 2566 xxx xx xx ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
22 กุมภาพันธ์ 2566 432 32 78 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
21 กุมภาพันธ์ 2566 310 10 84 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
20 กุมภาพันธ์ 2566 194 94 81 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
17 กุมภาพันธ์ 2566 313 13 31 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
16 กุมภาพันธ์ 2566 644 44 58 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
15 กุมภาพันธ์ 2566 186 86 91 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
14 กุมภาพันธ์ 2566 277 77 45 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
13 กุมภาพันธ์ 2566 732 32 66 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
10 กุมภาพันธ์ 2566 098 98 63 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
9 กุมภาพันธ์ 2566 435 35 11 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
8 กุมภาพันธ์ 2566 646 46 01 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
7 กุมภาพันธ์ 2566 547 47 18 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
6 กุมภาพันธ์ 2566 365 65 19 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
3 กุมภาพันธ์ 2566 946 46 41 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
2 กุมภาพันธ์ 2566 205 05 17 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
1 กุมภาพันธ์ 2566 688 88 77 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
31 มกราคม 2566 711 11 29 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
30 มกราคม 2566 340 40 84 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
27 มกราคม 2566 256 56 81 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
26 มกราคม 2566 275 75 26 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
25 มกราคม 2566 501 01 82 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
24 มกราคม 2566 919 19 15 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
23 มกราคม 2566 604 04 51 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
20 มกราคม 2566 353 53 30 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
19 มกราคม 2566 523 23 89 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
18 มกราคม 2566 112 12 44 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
17 มกราคม 2566 868 68 36 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
16 มกราคม 2566 232 32 20 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
13 มกราคม 2566 952 52 30 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
ระดับความแม่นยำ 0% 0%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 0% ถูก 0 จาก 31
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 0% ถูก 0 จาก 62
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้(%)
สูตร ถูก/จาก 23 ถูก/จาก 46  
หน่วย+ร้อย+8 26 35 ดูสูตรนี้
ร้อย+หน่วย+8 26 35 ดูสูตรนี้
ร้อย+หน่วย-2 26 35 ดูสูตรนี้
หน่วย+ร้อย-2 26 35 ดูสูตรนี้
-สิบ+5 28 34 ดูสูตรนี้
+สิบ-6 28 34 ดูสูตรนี้
หน่วย-สิบ-4 23 33 ดูสูตรนี้
สิบ-หน่วย+3 23 33 ดูสูตรนี้
สิบ+หน่วย+5 25 32 ดูสูตรนี้
หน่วย+สิบ+5 25 32 ดูสูตรนี้