ผลทำนาย หุ้นอังกฤษ งวดถัดไป
และ
สูตรหุ้นอังกฤษ

866

ร้อย=8,สิบ=6,หน่วย=6
คุณใช้สูตร : ร้อย-ร้อย+
ผลทำนายรอบถัดไป
0 และ 1
หุ้นอังกฤษ ออกหลังเวลา 22:20 น.
เปรียบเทียบย้อนหลัง
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เลขเด็ด เลขเด็ด
24 กุมภาพันธ์ 2566 866 66 06 0 1
23 กุมภาพันธ์ 2566 772 72 91 0 1
22 กุมภาพันธ์ 2566 063 63 12 0 1
21 กุมภาพันธ์ 2566 775 75 56 0 1
20 กุมภาพันธ์ 2566 431 31 95 0 1
17 กุมภาพันธ์ 2566 436 36 17 0 1
16 กุมภาพันธ์ 2566 253 53 70 0 1
15 กุมภาพันธ์ 2566 783 83 98 0 1
14 กุมภาพันธ์ 2566 385 85 25 0 1
13 กุมภาพันธ์ 2566 760 60 15 0 1
10 กุมภาพันธ์ 2566 245 45 70 0 1
9 กุมภาพันธ์ 2566 115 15 98 0 1
8 กุมภาพันธ์ 2566 517 17 46 0 1
7 กุมภาพันธ์ 2566 471 71 00 0 1
6 กุมภาพันธ์ 2566 671 71 09 0 1
3 กุมภาพันธ์ 2566 180 80 64 0 1
2 กุมภาพันธ์ 2566 016 16 05 0 1
1 กุมภาพันธ์ 2566 111 11 59 0 1
31 มกราคม 2566 170 70 17 0 1
30 มกราคม 2566 487 87 72 0 1
27 มกราคม 2566 515 15 04 0 1
26 มกราคม 2566 111 11 24 0 1
25 มกราคม 2566 487 87 49 0 1
24 มกราคม 2566 736 36 31 0 1
23 มกราคม 2566 467 67 08 0 1
20 มกราคม 2566 059 59 30 0 1
19 มกราคม 2566 729 29 41 0 1
18 มกราคม 2566 070 70 33 0 1
17 มกราคม 2566 103 03 04 0 1
16 มกราคม 2566 007 07 00 0 1
13 มกราคม 2566 407 07 03 0 1
ระดับความแม่นยำ 55% 58%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 84% ถูก 26 จาก 31
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 56% ถูก 35 จาก 62
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้(%)
สูตร ถูก/จาก 23 ถูก/จาก 46  
ร้อย-ร้อย+ 26 35 ดูสูตรนี้
หน่วย-หน่วย- 26 35 ดูสูตรนี้
หน่วย-หน่วย+ 26 35 ดูสูตรนี้
หน่วย-หน่วย-1 26 35 ดูสูตรนี้
+-1 26 35 ดูสูตรนี้
ร้อย-ร้อย-1 26 35 ดูสูตรนี้
สิบ-สิบ-1 26 35 ดูสูตรนี้
สิบ-สิบ- 26 35 ดูสูตรนี้
ร้อย-ร้อย- 26 35 ดูสูตรนี้
ร้อย+ร้อย+8 24 35 ดูสูตรนี้