สูตรหุ้นเกาหลี

087

ร้อย=0,สิบ=8,หน่วย=7
คุณใช้สูตร : สิบ+หน่วย-1

44,45,46,48,50,53,57,59,

หนังสือฝึกแต่งประโยค ภาษาอังกฤษเบื้องต้น สำหรับคนไม่มีพื้นฐาน รู้ศัพท์น้อย และต้องการเริ่มฝึกแต่งประโยค เม็ดปรับสภาพน้ำ ไฮโดรไลซ์ ท๊อป อัพ เคลียร์ ใช้คู่กับทุ่นปรับสภาพน้ำ ปรับน้ำใส สะอาด ลดกลิ่นเหม็นคาว กำจัดเชื้อโรค และแบคทีเรีย
ปลากัดเบญรงค์สีแดง หางใบโพธิ์ ปลากัดตัวผู้เกรดสวย สารเร่งแป้งขยายหัวโตไวมันสำปะหลัง ทำให้หัวมันสำปะหลังโตไวมีขนาดใหญ่ขึ้น ช่วยเพิ่มผลผลิต
เปรียบเทียบย้อนหลัง
ประจำงวด บน ล่าง เลขเด็ด
24 กุมภาพันธ์ 2566 87 57 70 72 74 76 84, 85, 87 89,
23 กุมภาพันธ์ 2566 44 74 63 65 66 68 70, 72, 74 76,
22 กุมภาพันธ์ 2566 70 23 12 13 16 18 22, 24, 26, 28,
21 กุมภาพันธ์ 2566 93 48 84 85 87 89 93 94, 97, 98,
20 กุมภาพันธ์ 2566 45 97 12 13 16 18 22, 24, 26, 28,
17 กุมภาพันธ์ 2566 48 83 32 33 37 34 40, 42, 48 49,
16 กุมภาพันธ์ 2566 31 78 70 72 74 76 84, 85, 87 89,
15 กุมภาพันธ์ 2566 53 42 32 33 37 34 40, 42 48, 49,
14 กุมภาพันธ์ 2566 95 06 63 65 66 68 70, 72, 74, 76,
13 กุมภาพันธ์ 2566 89 61 40 42 48 49 52, 54, 53, 59,
10 กุมภาพันธ์ 2566 50 80 22 24 26 28 32, 33, 37, 34,
9 กุมภาพันธ์ 2566 30 54 22 24 26 28 32, 33, 37, 34,
8 กุมภาพันธ์ 2566 76 25 52 54 53 59 63, 65, 66, 68,
7 กุมภาพันธ์ 2566 51 96 93 94 97 98 02, 04, 06, 08,
6 กุมภาพันธ์ 2566 55 89 70 72 74 76 84, 85, 87, 89
3 กุมภาพันธ์ 2566 44 66 40 42 48 49 52, 54, 53, 59,
2 กุมภาพันธ์ 2566 78 23 93 94 97 98 02, 04, 06, 08,
1 กุมภาพันธ์ 2566 55 34 22 24 26 28 32, 33, 37, 34
31 มกราคม 2566 21 72 12 13 16 18 22, 24, 26, 28,
30 มกราคม 2566 93 30 40 42 48 49 52, 54, 53, 59,
27 มกราคม 2566 23 97 70 72 74 76 84, 85, 87, 89,
26 มกราคม 2566 26 56 63 65 66 68 70, 72, 74, 76,
25 มกราคม 2566 70 61 12 13 16 18 02, 04, 06, 08,
24 มกราคม 2566 xx xx 12 13 16 18 02, 04, 06, 08,
ความแม่นยำ 52.17 % ถูก 12 แถว จาก 23 แถว
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้(%)
สูตร ถูก  
สิบ+หน่วย- 13 กดดู
หน่วย+สิบ+ 13 กดดู
สิบ+หน่วย+ 13 กดดู
ร้อย+หน่วย+ 12 กดดู
หน่วย+ร้อย+ 12 กดดู
ร้อย+หน่วย- 12 กดดู
สิบ+หน่วย-1 12 กดดู
ร้อย-สิบ-8 12 กดดู
สิบ-หน่วย-9 11 กดดู
หน่วย-สิบ+8 11 กดดู