ผลทำนาย นิเคอิรอบบ่าย งวดถัดไป
และ
สูตรนิเคอิรอบบ่าย

348

ร้อย=3,สิบ=4,หน่วย=8
คุณใช้สูตร : สิบ-หน่วย+3
ผลทำนายรอบถัดไป
1 และ 0
นิเคอิรอบบ่าย ออกหลังเวลา 12:55 น.
เปรียบเทียบย้อนหลัง
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เลขเด็ด เลขเด็ด
24 กุมภาพันธ์ 2566 348 48 16 3 4
23 กุมภาพันธ์ 2566 xxx xx xx 4 5
22 กุมภาพันธ์ 2566 432 32 78 4 5
21 กุมภาพันธ์ 2566 310 10 84 8 9
20 กุมภาพันธ์ 2566 194 94 81 1 2
17 กุมภาพันธ์ 2566 313 13 31 3 4
16 กุมภาพันธ์ 2566 644 44 58 5 6
15 กุมภาพันธ์ 2566 186 86 91 3 4
14 กุมภาพันธ์ 2566 277 77 45 4 5
13 กุมภาพันธ์ 2566 732 32 66 4 5
10 กุมภาพันธ์ 2566 098 98 63 1 2
9 กุมภาพันธ์ 2566 435 35 11 1 2
8 กุมภาพันธ์ 2566 646 46 01 0 1
7 กุมภาพันธ์ 2566 547 47 18 4 5
6 กุมภาพันธ์ 2566 365 65 19 1 2
3 กุมภาพันธ์ 2566 946 46 41 2 1
2 กุมภาพันธ์ 2566 205 05 17 3 4
1 กุมภาพันธ์ 2566 688 88 77 3 4
31 มกราคม 2566 711 11 29 7 8
30 มกราคม 2566 340 40 84 2 3
27 มกราคม 2566 256 56 81 5 6
26 มกราคม 2566 275 75 26 2 3
25 มกราคม 2566 501 01 82 5 4
24 มกราคม 2566 919 19 15 1 0
23 มกราคม 2566 604 04 51 5 6
20 มกราคม 2566 353 53 30 2 3
19 มกราคม 2566 523 23 89 2 3
18 มกราคม 2566 112 12 44 1 2
17 มกราคม 2566 868 68 36 4 5
16 มกราคม 2566 232 32 20 6 7
13 มกราคม 2566 952 52 30 9 0
ระดับความแม่นยำ 65% 42%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 74% ถูก 23 จาก 31
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 53% ถูก 33 จาก 62
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้(%)
สูตร ถูก/จาก 23 ถูก/จาก 46  
หน่วย+ร้อย+8 26 35 ดูสูตรนี้
ร้อย+หน่วย+8 26 35 ดูสูตรนี้
ร้อย+หน่วย-2 26 35 ดูสูตรนี้
หน่วย+ร้อย-2 26 35 ดูสูตรนี้
-สิบ+5 28 34 ดูสูตรนี้
+สิบ-6 28 34 ดูสูตรนี้
หน่วย-สิบ-4 23 33 ดูสูตรนี้
สิบ-หน่วย+3 23 33 ดูสูตรนี้
สิบ+หน่วย+5 25 32 ดูสูตรนี้
หน่วย+สิบ+5 25 32 ดูสูตรนี้