ผลทำนาย ฮั่งเส็งรอบบ่าย งวดถัดไป
และ
สูตรฮั่งเส็งรอบบ่าย

004

ร้อย=0,สิบ=0,หน่วย=4
คุณใช้สูตร : ร้อย-หน่วย+3
ผลทำนายรอบถัดไป
1 และ 0
ฮั่งเส็งรอบบ่าย ออกหลังเวลา 14:55 น.
เปรียบเทียบย้อนหลัง
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เลขเด็ด เลขเด็ด
24 กุมภาพันธ์ 2566 004 04 31 1 0
23 กุมภาพันธ์ 2566 135 35 49 2 3
22 กุมภาพันธ์ 2566 384 84 65 3 4
21 กุมภาพันธ์ 2566 949 49 47 3 4
20 กุมภาพันธ์ 2566 696 96 15 1 2
17 กุมภาพันธ์ 2566 981 81 86 3 4
16 กุมภาพันธ์ 2566 767 67 50 2 1
15 กุมภาพันธ์ 2566 217 17 59 0 1
14 กุมภาพันธ์ 2566 376 76 66 5 6
13 กุมภาพันธ์ 2566 442 42 00 1 2
10 กุมภาพันธ์ 2566 042 42 94 1 2
9 กุมภาพันธ์ 2566 436 36 84 4 5
8 กุมภาพันธ์ 2566 352 52 18 1 2
7 กุมภาพันธ์ 2566 870 70 54 1 0
6 กุมภาพันธ์ 2566 216 16 31 4 3
3 กุมภาพันธ์ 2566 047 47 89 5 6
2 กุมภาพันธ์ 2566 836 36 82 3 2
1 กุมภาพันธ์ 2566 218 18 85 2 3
31 มกราคม 2566 233 33 40 9 0
30 มกราคม 2566 973 73 17 1 2
27 มกราคม 2566 890 90 12 1 2
26 มกราคม 2566 678 78 13 3 4
25 มกราคม 2566 xxx xx xx 3 4
24 มกราคม 2566 xxx xx xx 3 4
23 มกราคม 2566 xxx xx xx 2 3
20 มกราคม 2566 465 65 67 5 4
19 มกราคม 2566 098 98 02 1 2
18 มกราคม 2566 800 00 36 6 7
17 มกราคม 2566 764 64 08 7 8
16 มกราคม 2566 672 72 06 5 6
13 มกราคม 2566 866 66 56 7 8
ระดับความแม่นยำ 42% 61%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 81% ถูก 25 จาก 31
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 52% ถูก 32 จาก 62
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้(%)
สูตร ถูก/จาก 23 ถูก/จาก 46  
หน่วย-ร้อย+9 26 32 ดูสูตรนี้
หน่วย-ร้อย-4 25 32 ดูสูตรนี้
หน่วย+หน่วย-8 25 32 ดูสูตรนี้
ร้อย-หน่วย+3 25 32 ดูสูตรนี้
สิบ-หน่วย+ 24 32 ดูสูตรนี้
ร้อย-หน่วย+4 24 32 ดูสูตรนี้
สิบ-หน่วย-9 24 32 ดูสูตรนี้
สิบ-หน่วย- 24 32 ดูสูตรนี้
ร้อย-หน่วย-9 24 31 ดูสูตรนี้
หน่วย-ร้อย+8 24 31 ดูสูตรนี้