สูตรหุ้นเกาหลี

087

ร้อย=0,สิบ=8,หน่วย=7
คุณใช้สูตร : สิบ+หน่วย+

52,54,53,59,63,65,66,68,

เปรียบเทียบย้อนหลัง
ประจำงวด บน ล่าง เลขเด็ด
24 กุมภาพันธ์ 2566 87 57 84 85 87 89 93, 94, 97, 98,
23 กุมภาพันธ์ 2566 44 74 70 72 74 76 84, 85, 87, 89,
22 กุมภาพันธ์ 2566 70 23 22 24 26 28 32 33, 37, 34,
21 กุมภาพันธ์ 2566 93 48 93 94 97 98 02, 04, 06, 08,
20 กุมภาพันธ์ 2566 45 97 22 24 26 28 32, 33, 37, 34,
17 กุมภาพันธ์ 2566 48 83 40 42 48 49 52, 54, 53, 59,
16 กุมภาพันธ์ 2566 31 78 84 85 87 89 93, 94, 97, 98,
15 กุมภาพันธ์ 2566 53 42 40 42 48 49 52, 54, 53 59,
14 กุมภาพันธ์ 2566 95 06 70 72 74 76 84, 85, 87, 89,
13 กุมภาพันธ์ 2566 89 61 52 54 53 59 63, 65, 66, 68,
10 กุมภาพันธ์ 2566 50 80 32 33 37 34 40, 42, 48, 49,
9 กุมภาพันธ์ 2566 30 54 32 33 37 34 40, 42, 48, 49,
8 กุมภาพันธ์ 2566 76 25 63 65 66 68 70, 72, 74, 76
7 กุมภาพันธ์ 2566 51 96 02 04 06 08 12, 13, 16, 18,
6 กุมภาพันธ์ 2566 55 89 84 85 87 89 93, 94, 97, 98
3 กุมภาพันธ์ 2566 44 66 52 54 53 59 63, 65, 66 68,
2 กุมภาพันธ์ 2566 78 23 02 04 06 08 12, 13, 16, 18,
1 กุมภาพันธ์ 2566 55 34 32 33 37 34 40, 42, 48, 49,
31 มกราคม 2566 21 72 22 24 26 28 32, 33, 37, 34,
30 มกราคม 2566 93 30 52 54 53 59 63, 65, 66, 68,
27 มกราคม 2566 23 97 84 85 87 89 93, 94, 97 98,
26 มกราคม 2566 26 56 70 72 74 76 84, 85, 87, 89,
25 มกราคม 2566 70 61 02 04 06 08 12, 13, 16 18,
24 มกราคม 2566 xx xx 02 04 06 08 12, 13, 16, 18,
ความแม่นยำ 56.52 % ถูก 13 แถว จาก 23 แถว
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้(%)
สูตร ถูก  
สิบ+หน่วย- 13 กดดู
หน่วย+สิบ+ 13 กดดู
สิบ+หน่วย+ 13 กดดู
ร้อย+หน่วย+ 12 กดดู
หน่วย+ร้อย+ 12 กดดู
ร้อย+หน่วย- 12 กดดู
สิบ+หน่วย-1 12 กดดู
ร้อย-สิบ-8 12 กดดู
สิบ-หน่วย-9 11 กดดู
หน่วย-สิบ+8 11 กดดู